ARKITEKTUR DU TRIVES I

3 indretningsområder, der hjælper din virksomhed med at udnytte tiden bedst

Tid er vigtig på enhver arbejdsplads. Men hvordan udnytter du den bedst muligt?
Indretningen af arbejdspladsen kan hjælpe dig med at få det bedste ud af din arbejdstid.

Hos Zen architects arbejder vi med nordisk arkitektur i et Feng Shui-perspektiv, hvor vi arbejder med at skabe harmoni og energi gennem bevidste valg af farver, former, placeringer og materialer.

Vi interagerer hele tiden intuitivt med vores omgivelser, og derfor er Feng Shui en bevidsthed om valg af indretning, der dog påvirker os helt ubevidst. Feng Shui kan ikke ses med det blotte øje, det fornemmes nærmere.

Vi arbejder på tre forskellige områder, når vi hjælper virksomheder med tidsoptimering ved at skabe de rette rammer for:

1. Optimering af samarbejde i virksomheden

For at samarbejdet fungerer i virksomheden, stiller det krav til de fysiske rammer. Gør det let for medarbejderne at mødes på tværs af afdelinger til uformelle møder. Det kan være ved højborde, små ”kaffeøer” og specielle rum indrettet til at holde workshops.

Sammenhold og samarbejde kan ifølge Feng Shui-principperne yderligere styrkes gennem elementet jord.

Det kan være med jordfarver på væggene i samarbejdsområderne – jord er det fundament, vi hviler på. Derfor kan jordelementet bidrage med at skabe stabilitet, tillid og balance i virksomhedens samarbejde.

2. Boost innovation og kreativitet

For at optimere kreativiteten i virksomheden kræver det orden. Rod blokerer mentalt for idéstrømme, mens ryddelighed giver overskud til innovation.

En bygning er ifølge Feng Shui inddelt i ni energiområder ud fra verdenshjørnerne. Har virksomheden et team for udvikling, er det afgørende at placere afdelingen strategisk på arbejdspladsen for at give bedst næring til flowet og strømmen af energi og kreative tanker.

Sørg tilmed for at indrette afdelingen for innovation ud fra forskellige mennesketyper, så der er mulighed for at bevæge sig, tegne på tavle og andet. På den måde får alle de bedste forudsætninger for at tænke kreativt.

3. Skab rum til fordybelse

Vil du have det bedste ud af dine medarbejdere? Så er det nødvendigt at skabe rum til fordybelse.

Storrum med mange sanseindtryk kan virke hæmmende for ro og fordybelse. Her er det vigtigt at fokusere på akustik, og at medarbejdere ikke sidder med ryggen mod døråbninger, men i stedet har ryggen mod en afskærmning for at give fornemmelsen af ro.

Indret mindre rum, der giver plads til fordybelsesopgaver. Ved bevidste materiale- og farvevalg kan du skabe de bedste betingelser for fordybelse. Vand virker beroligende, mens farver som blå og sort styrker fordybelsen.

Eksempler på vandelementet repræsenteret i interiør ved brug af blålige farver, blanke overflader og flydende former