ARKITEKTUR DU TRIVES I

PRISVINDENDE ARKITEKT MED 20 ÅRS ERFARING

OM ZEN ARCHITECTS

Mit navn er Henriette Reinwald, og jeg er indehaveren af Zen architects.
Gennem min uddannelse som bygningsarkitekt, mine år på tegnestuer, funktionen som projektleder og løbende efteruddannelser har jeg opbygget en bred erfaring indenfor faget. Jeg har både ageret som rådgiver og bygherre, og kender således til de udfordringer og bekymringer man som bygherre kan stå overfor.

HENRIETTE REINWALD'S CV

SWECO ARCHITECTS

2018 Tranehaven rehabiliteringscenter

Projektleder på moderniseringen af Tranehaven, en 3 etagers hovedbygning samt en terapibygning til træning af både ambulante og indlagte patienter. Stuetagen i hovedbygningen rummer reception, administration, centralkøkken samt opholds- og træningsrum, mens 1. og 2. sal rummer sengestuer, opholdsrum, medicinrum, rum til sterilisering m.v. Hovedbygningens samlede areal er ca. 5.000 m2. Tranehaven er delvist i drift i hele byggeperioden.

2018 Vordingborg Psykiatri

Ansvarlig for indretning og beskrivelse til konkurrence vedr. etablering af 16 nye patientstuer med tilhørende opholds, og aktivitetsrum samt personalefaciliteter. De nye patientstuer etableres som tilbygning til fredet ejendom. Bygherre: Region Sjælland. Samarbejde: Entreprenørfirmaet Hansen og Andersen.

2017 Køge gymnasium

Ansvarlig for konkurrence vedr. ombygning og indretning af nyt studiecenter og bibliotek, samt renovering af gymnasiets eksisterende facader.

KØBENHAVNS LUFTHAVN

2017 Masterplan for udbygning af Københavns lufthavns ikke-passagerrelaterede faciliteter 2016-2028

Projektleder. Kortlægning af eksist. forhold og projekter i pipeline samt anbefalinger i form af strategier, konkrete rokader, om- og nybygninger. Gennem workshops for interessenter opnåedes enighed om fælles anbefaling for fremtidige masterplan trods interne modsatrettede forretningsmål. Logistisk analyse ift drift af lufthavnen. Resultatet af analysen blev at 13.000m2 nybyggeri og ombygning blev lagt ind i Lufthavnens fremtidige udbygningsplan. Analysen udført med Cowi som rådgiver.

2011-2017 Projektleder på adskillige butikker og restauranter i Terminal 2 og 3.

Samlet set 3000m2 fordelt på 28 enheder. Bland andet:

2015 Udflytning af biludlejningen fra Terminal 3

Projektleder. Idékatalog til fremtidige placeringer af 6 biludlejningsfirmaer. Projektforslag på ca. 450m2 nybyggeri. Estimeret andel af CPH’s byggesum 16 mio. Udført med Kim Bjørn Arkitekter som rådgiver.

2014 WHSmith etablering af 7 enheder

Projektleder på ombygning. Klargøring af råhus samt tekniske installationer til WHSmith kiosk/boghandel. Forhandling ift. grænseflader af entrepriser. Rådgivning ift. kommercielt layout og energibesparelser. Samlet areal ca. 800m2. Udført i samarbejde med Rambøll.

2014 B&O PLAY, Terminal 2

Projektleder på ombygning. Rådgivning ift. kommercielt layout og energibesparelser. Areal ca. 80m2.

2012 Marc Jacobs, Terminal 2

Projektleder på ombygning. Rådgivning ift. kommercielt layout og energibesparelser. Samlet areal ca. 300m2. Udført i samarbejde med TNT Arkitekter

ZEBRA PROJECTS

2008 Topshop, Fisketorvet

Projektleder, projektering, byggeledelse og inventardesign. Areal 285m2,

2007 Ombygning af Magasin du Nord, Odense

Sagsarkitekt, projekteringsleder og byggeleder på totalrenovering af stormagasinet og 30 kommercielle enheder. Areal ca. 7.000m2

2007 Ombygning af stormagasin, Stockholm

Projektering, design og udarbejdelse af designmanual på omdannelse af Debenhams til SOUK Areal 6.500m2. Heraf byggetilsyn på 2000m2 Topshop butik.

DANIELSEN ARCHITECTS

2006 Metropolis, Sluseholmen

Projektering af 11 etagers boligbyggeri på en plint i Københavns havn. Areal <10.000m2.

2005 Marie Kruses skole, Farum

Skitsering af 1.900m2 sciencebygning.

2005 Citibank, Kastrup

Spaceplan analyse 1.200m2

SØREN ROBERT LUND ARCHITECTS

2004 Dæmonen, Tivoli

Skitsering og projektering af rutchebanen Dæmonen og den kinesiske by.

2004 Koncertsalen, Tivoli

Skitsering og 3D visualisering af ombygning og udvidelse

2003 Ordrup skole

Skitsering og afholdelse af brugerworkshops i samarbejde med Cebra

2003 Stavanger koncerthus

Skitsering og præsentationsmateriale til konkurrence

DIVERSE

2002 Morales & Mariscal Architectos, Sevilla

Skitsering og layout på udvidelse af Olavide universitet.
Skitsering på SE30 motorvejen.

2001 Vilhelm Lauritzen Arkitekter

Skitsering af specialboliger til unge.

2001 Arkitektfirmaet C F Møller

Skitsering og Projektering af Spæncom hovedsæde

2000 Dissing + Weitling

Skitsering og layout af bro- og baneprojekter. Oprettelse af fotodatabase

2000 Illar Meikop Arkitektburo, Helsinki

Skitsering af nybygning og ombygning af private boliger