ARKITEKTUR DU TRIVES I

HVORDAN ER FORLØBET I ET BYGGEPROJEKT?

Her uddybes hvad de forskellige faser i et typisk byggeprojeckt indeholder.

SKITSEPROJEKT

Forundersøgelse
Indretning / møblering
Branding / identitet
Feng Shui
Tegninger

MYNDIGHEDSPROJEKT

Byggetilladelse
Digital ansøgning
Bygningsreglement
Arbejdsmiljø
Flugtforhold

UDFØRSELSPROJEKT

Byggetegninger
Arbejdsbeskrivelser
Entrepriseform
Udbudsdokumenter
Aftalegrundlag

UDFØRSEL

Byggemøder
Projektopfølgning
Tilsyn på pladsen
Økonomistyring
Afleveringsforretning

SKITSEPROJEKT

Formål

Et skitseprojekt er den indledende fase, hvor vi først og fremmest skal finde ud af hvilke muligheder og begrænsninger der er for jeres specifikke grund. Når først vi kender rammerne omsætter jeg jeres tanker, ønsker og behov til tegninger. Disse tegninger kan I bruge i dialog med entreprenørerne, så de kan estimere en overslagspris til jer og I kan tage dem med i banken, så de kan se at I har et seriøst projekt.

Hvad indeholder fasen for skitseprojektet?

MYNDIGHEDSPROJEKT

Formål

Et skitseprojekt er den indledende fase, hvor vi først og fremmest skal finde ud af hvilke muligheder og begrænsninger der er for jeres specifikke grund. Når først vi kender rammerne omsætter jeg jeres tanker, ønsker og behov til tegninger. Disse tegninger kan I bruge i dialog med entreprenørerne, så de kan estimere en overslagspris til jer og I kan tage dem med i banken, så de kan se at I har et seriøst projekt.

Hvad indeholder fasen for myndighedsprojektet?

Det kan blive nødvendigt at inddrage følgende fagpersoner: Brandteknisk rådgiver, konstruktions rådgiver, landmåler eller at få lavet en energirammeberegning, miljø- og jordbundsundersøgelser. Disse ydelser er ikke indeholdt i arkitektens ydelse. Det kan aftales at arkitekten står for koordinering imellem faggrupperne.

UDFØRSELSPROJEKT

Formål

I denne fase udarbejdes det materiale som entreprenørerne bruger til at planlægge og bygge projektet efter. Generelt kan det forklares som at udførselsprojektet er som en kontrakt imellem bygherre og entreprenør – Det der er tegnet/beskrevet i udførselsprojektet, er det der indgår i prisen og det der udføres som vist til den kvalitet som er beskrevet. Det der ikke er tegnet/beskrevet i hovedprojektet udføres efter entreprenørens eget hoved i ekstraregning.

Hvad indeholder fasen for udførselsprojektet?

UDBUD, TILBUDSGIVNING OG KONTRAHERING

Formål

For at entreprenørerne kan byde på opgaven med en retvisende pris kræver det udover et gennemarbejdet udførselsprojekt, at det er let at aflæse mængder på det der skal bygges. Dette gør det også nemmere at sammenligne priserne fra de bydende entreprenører. Nogle arbejder skal måske prissættes om en option ift. budgettets fleksibilitet. Et godt aftalegrundlag er vigtigt for at der ikke er uklarhed om hvornår byggeriet skal stå færdigt eller betalingbetingelser.

Hvad indeholder fasen for udbud, tilbudsgivning og kontrahering?

UDFØRSEL

Formål

Når kontrakten er på plads kan opførelse af byggeriet begynde. For at udførselsfasen forløber så optimalt som muligt er det vigtigt at bygherren har en repræsentant på byggepladsen der løbende kan tage stilling til det uforudsete, der kan besvare spørgsmål fra entreprenørerne, godkende aftalesedler, holde øje med at arbejdet udføres som beskrevet og der kan holde entreprenørerne i ørene hvis de ikke følger tidsplanen eller holder orden på byggepladsen.

Hvad indeholder fasen for udførsel?

Løbende fakturering i medgået tid.
Bygherre skal afsætte 10 % til uforudsete udgifter udover entreprisekontraktens beløb. Det aftales hvilke af ovenstående ydelser arkitekten skal stå for.